k@Borneo k@Borneo - Your Gateway to Knowledge on Borneo
Member's Login

Username:
Password:
Remember me

Kaunseling keluarga dan perkahwinan : satu kaedah menangani cabaran

Konsep institusi keluarga digambarkan secara menyeluruh khususnya dari pandangan Islam mengenai tugas dan tanggungjawab, sesuai dengan budaya, nilai dan agama masyarakat Malaysia. Peranan keluarga sebagai batu asas didalam konteks perubahan sosial adalah sangat penting bagi mengekalkan kebahagiaan seisi keluarga. Kepentingan dinamika keluarga dijelaskan secara terperinci sebagai sumber penyelesaian masalah dan pemulihan. Keperluan dan peranan kaunseling diperlukan dalam membantu dan membimbing keluarga yang mengalami cabaran dan permasalahan akibat arus pemodenan dunia. Bagi aspek kaunseling, penerangan mengenai objektif, skop dan pendekatan kaunseling keluarga dihuraikan dengan jelas. Teknik dan strategi penyelesaian masalah perkahwinan dan institusi keluarga diterangkan secara ringkas. Semoga panduan asas mengenai kaunseling kekeluargaan ini dapat menjadikan suasana keluarga yang harmoni dan sejahtera.

ISBN/ISSN No.: 9832188504

Series Name:

Author: Rosnah Ismail

Publisher: Universiti Malaysia Sabah (2000)

Language: Malay

Location: Universiti Malaysia Sabah